Dok. z dnia: 13.06.2019
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Rektor
Status: aktualne

Tekst statutu jest załącznikiem do Uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 51/2019 w sprawie przyjęcia statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 13 czerwca 2019 r. [PDF]

Statut Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie [PDF]

Statut Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie określa główne zadania, strukturę i procedury, którymi Akademia kieruje się w swej działalności artystycznej i dydaktycznej. Zasady opisane w statucie mają swoje źródło zarówno w obowiązujących ustawowych przepisach prawnych, jak i w liczącej dwa stulecia tradycji, która ukształtowała oblicze i tożsamość krakowskiej uczelni kształcącej w dziedzinie sztuk plastycznych, uczelni najstarszej w Polce i jednej z najstarszych w Europie.
Powołana została do życia w 1818 roku jako jeden z instytutów Oddziału Literatury Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą „Akademia Sztuk pięknych”, by poprzez kształcenie twórców sztuki mogła służyć polskiemu społeczeństwu. Po piętnastu latach została odłączona od Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jako Szkoła Rysunku i Malarstwa nadal pełniła swą misję. w 1873 roku stała się, jako Szkoła Sztuk Pięknych, instytucją samodzielną, która pod kierownictwem Jana Matejki, kształciła malarzy i rzeźbiarzy wnosząc coraz większy wkład do rozwoju kultury polskiej. w 1900 roku uzyskała status uczelni wyższej jako „Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie”. w 1979 roku uchwałą Senatu Akademii oraz decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki, patronem uczelni został Jan Matejko. w 2003 roku Akademia uzyskała uprawnienia do nadawania stopni naukowych.
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie kieruje się zasadą wolności sztuki, autonomii uczelni, nieskrępowanego rozwoju nauki oraz swobody doboru metod, programów i treści nauczania. Kształcąc przyszłych artystów, twórców sztuk pięknych, sztuk projektowych oraz konserwatorów i restauratorów dzieł sztuki, stawia sobie za cel rozwój uniwersalnych wartości artystycznych, humanistycznych oraz dobro polskiej sztuki, będącej częścią dziedzictwa światowej kultury.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
10.10.2019 12:07Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
11.07.2019 9:10Magdalena LitewkapublikacjaPokaż