deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 30.04.2020
Status: obowiązujące

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. Jana MATEJKI w KRAKOWIE [PDF]


Niniejszy regulamin określa zasady działania Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Samorząd Studencki działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. pos. 85 t.j. z późn. zm.) oraz niniejszego Regulaminu. Samorząd Studencki działa zgodnie ze Statutem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, uchwalonym w dniu 13 czerwca 2019 r. stanowiącym załącznik do uchwały Senatu nr 51/2019. 3. Samorząd Studencki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez ASP.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
10.06.2020 12:06Paulina BadowskaWersja aktualna
10.06.2020 10:37Paulina BadowskaPokaż
10.06.2020 10:19Paulina BadowskaPokaż
9.06.2020 15:49Paulina BadowskaPokaż
9.06.2020 15:48Paulina BadowskaPokaż
9.06.2020 15:25Paulina BadowskaPokaż
9.06.2020 10:01Paulina BadowskaPokaż
9.06.2020 10:01Paulina BadowskaPokaż
9.06.2020 10:00Paulina BadowskaPokaż
9.06.2020 10:00Paulina BadowskaPokaż
9.06.2020 10:00Paulina BadowskaPokaż
9.06.2020 9:16Paulina BadowskapublikacjaPokaż