deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 4.05.2020
Status: obowiązujące

UCHWAŁA NR 10 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE z DNIA 04/05/2020 w SPRAWIE ZMIANY KALENDARZA WYBORCZEGO na ROK 2020 [PDF]

Załącznik nr 1. Harmonogram wyborczy [PDF]

Na podstawie §8 ust. 3 pkt. 1) Ordynacji wyborczej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwala się, co następuje:

§1
Przyjmuje się zmieniony kalendarz wyborczy na rok 2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Traci moc uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 9 z dnia 14/04/2020 w sprawie przyjęcia kalendarza wyborczego na rok 2020.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.05.2020 15:31Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
4.05.2020 15:30Paulina BadowskapublikacjaPokaż