deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 26.05.2020
Status: obowiązujące

UCHWAŁA NR 12 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE z DNIA 26/05/2020 w SPRAWIE LICZBY CZŁONKÓW SENATU [PDF]

Na podstawie Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwala się, co następuje:

§1
Przyjmuje się łączną liczbę Senatorów w ilości 34:
1. Rektor;
2. 17 profesorów lub profesorów uczelni;
3. 7 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku innym niż profesor lub profesor uczelni;
4. 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
5. 7 przedstawicieli studentów i doktorantów;

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.06.2020 9:29Paulina BadowskapublikacjaWersja aktualna