deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 3.06.2020
Status: obowiązujące

UCHWAŁA NR 14 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE z DNIA 03/06/2020 w SPRAWIE OGŁOSZENIA LISTY OSTATECZNIE ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW na FUNKCJĘ REKTORA [PDF]

Na podstawie Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwala się, co następuje:

§1
Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza listę ostatecznie zgłoszonych kandydatów na funkcję rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na kadencję 2020-2024 w kolejności alfabetycznej:
1. dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP
2. prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
3. dr hab. Iwona Demko, prof. ASP
4. prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka
5. prof. dr hab. Józef Murzyn
6. dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.06.2020 9:57Paulina BadowskapublikacjaWersja aktualna