deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 3.06.2020
Status: obowiązujące

UCHWAŁA NR 15 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE z DNIA 03/06/2020 w SPRAWIE PRZYJĘCIA WZORU OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATA na SENATORA [PDF]

Na podstawie Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwala się, co następuje:

§1
Przyjmuje się wzór oświadczenia dla kandydata na senatora stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.06.2020 10:02Paulina BadowskapublikacjaWersja aktualna