deklaracja dostępności
wyszukiwarka

UCHWAŁA NR 5 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE z DNIA 25/02/2020 w SPRAWIE WYZNACZENIA LICZBY ELEKTORÓW na WYBORY REKTORA SPOŚRÓD STUDENTÓW i DOKTORANTÓW [PDF]

Na podstawie §11 ust. 3 pkt. 2) Ordynacji wyborczej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwala się, co następuje:

§1
UKW ustala liczbę elektorów studentów w wysokości 135 osób oraz elektorów doktorantów w wysokości 10 osób, co stanowi sumarycznie 25% składu kolegium elektorów.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
28.02.2020 10:33Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
26.02.2020 13:44Paulina BadowskapublikacjaPokaż