deklaracja dostępności
wyszukiwarka

UCHWAŁA NR 1 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE z DNIA 18/02/2020 w SPRAWIE PRZYJĘCIA KALENDARZA WYBORCZEGO na ROK 2020 [PDF]

Załącznik nr 1. Kalendarz wyborczy na stanowiska Rektora i Członków Senatu na rok 2020 [PDF]

Na podstawie §8 ust. 3 pkt. 1) Ordynacji wyborczej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwala się, co następuje:

  • §1

Przyjmuje się Kalendarz wyborczy na rok 2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  • §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kalendarz wyborczy na stanowiska Rektora i Członków Senatu na rok 2020 

Do 18 luty 2020 (wtorek)

 

Opracowanie i ogłoszenie regulaminów wyborczych i kalendarza wyborczego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW)

Do 2 marca 2020 (poniedziałek)

 

Dostarczenie składów do Sekretarza UKW i Powołanie Okręgowych Komisji Wyborczych (OKW)

Do 20 marca 2020 (piątek)

Do godz. 15:00

Przeprowadzenie wyborów elektorów studentów i doktorantów przez Samorządy oraz dostarczenie sekretarzowi UKW list elektorów.

Wstępne zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rektora przez członków Senatu i złożenie kandydatur Rady Uczelni do opinii Senatu.

Do 5 kwietnia 2020 (poniedziałek)

Do godz. 10:00

Senat przekazuje zaopiniowanych Kandydatów do Sekretarza UKW.

Do 8 kwietnia 2020 (środa)

Do godz. 15

Ostateczne ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko rektora.

9-27 kwietnia 2020

 

Kampania wyborcza

28 kwietnia 2020

 

Cisza wyborcza

29 Kwietnia 2020 (środa)

godz. 10:00

Wybory Rektora ASP

6 maja (środa)

godz. 10:00

II tura wyborów

Do 27 maja 2020 (środa)

 

Wybory do Senatu przeprowadzone przez OKW

29 maja 2020 (piątek)

Do godz. 15:00

Dostarczenie protokołów wyborczych do sekretarza UKW

1 czerwca 2020 (poniedziałek)

 

Posiedzenie UKW, stwierdzenie ważności wyborów

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
28.02.2020 10:30Paulina Badowskaedycja stronyWersja aktualna
19.02.2020 11:07Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
18.02.2020 16:16Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
18.02.2020 16:06Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
18.02.2020 16:05Paulina BadowskapublikacjaPokaż