deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 9.11.2020
Status: obowiązujące

Uchwała nr 20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu wyborów Rady Uczelni w 2020 roku [PDF]

Załącznik nr 1 . Harmonogram wyborczy [PDF]

Na podstawie §24 pkt. 3) Ordynacji wyborczej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwala się, co następuje: 

  • §1 

Przyjmuje się Harmonogram wyborów do rady uczelni w roku 2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

  • §2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
10.11.2020 9:15Ewelina BurypublikacjaWersja aktualna