deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 9.11.2020
Status: obowiązujące

Uchwała nr 21 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów wyborczych do Rady Uczelni w 2020 roku [PDF]

Załącznik nr 1. Oświadczenie dla kandydata na członka Rady Uczelni [PDF]

Na podstawie §24 pkt. 4) Ordynacji wyborczej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwala się, co następuje: 

  • §1 

Przyjmuje się wzór oświadczenia kandydata na członka rady uczelni  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

  • §2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
10.11.2020 9:22Ewelina BurypublikacjaWersja aktualna