deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 18.01.2021
Status: obowiązujące

UCHWAŁA NR 22 UKW z DNIA 18 STYCZNIA 2021 ROKU w SPRAWIE WYNIKÓW WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH do SENATU ASP w KRAKOWIE na KADENCJĘ 2020-2024 [PDF]

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt. 7) oraz § 4 ust. 8 Załącznika Nr 1 (Ordynacja wyborcza) do Statutu Akademii Sztuk Pięknych w zw. z §4 ust. 2 Załącznika Nr 1a (Wybory z wykorzystaniem technologii informatycznych) do Statutu uchwala się, co następuje: 

  • §1
  1. Uczelniana Komisja Wyborcza, w związku z rezygnacją z członkowska w senacie dr hab. Marty Lempart-Geratowskiej prof. ASP z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, stwierdza wybór nowego członka senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni:

dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP

  1. Jednocześnie UKW stwierdza ważność powyższego wyboru.

  

  • § 2
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.