deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 13.07.2020
Podpisał: Małgorzata Wierzba
Status: obowiązujące

 

uchwala-ukw-nr-19-w-sprawie-wynikow-wyborow-do-senatu [pdf]

UCHWAŁA NR 19 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ AKADEMII SZTUK   PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE z DNIA 10 LIPCA 2020 w SPRAWIE  WYNIKÓW WYBORÓW do SENATU AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE na KADENCJĘ 2020-2024

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt. 7) oraz § 4 ust. 8 Załącznika Nr 1 (Ordynacja wyborcza) do Statutu Akademii Sztuk Pięknych w zw. z §4 ust. 2 Załącznika Nr 1a (Wybory z wykorzystaniem technologii informatycznych) do Statutu uchwala się, co następuje:

 • §1
 1. Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyniku głosowania do Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, stwierdza wybór członków Senatu:
 2. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni w osobach:
 3. dr hab. Mirosław Sikorski, prof. ASP  
 4. dr hab. WitoldStelmachniewicz, prof. ASP 
 5. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia 
 6. dr hab. IwonaDemko, prof. ASP  
 7. dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. ASP  
 8. dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP  
 9. dr hab. Robert Sowa, prof. ASP  
 10. dr hab. Marcin Surzycki, prof. ASP  
 11. dr hab. Marek Braun, prof. ASP 
 12. dr hab. Beata Gibała-Kapecka  
 13. dr hab. JoannaKubicz, prof. ASP
 14. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP
 15. dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP
 16. dr hab. Marek Liskiewicz, prof. ASP
 17. dr hab. Ewa Pawluczuk, prof. ASP
 18. dr hab. Michał Ostrowicki 
 19. dr Bogdan Achimescu, prof. ASP  

w liczbie 17 członków, co stanowi 50 % składu Senatu ASP.

 1. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni w osobach i w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w osobach:
 2. dr hab. MonikaWanyura-Kurosad
 3. dr Marcin Nosko
 4. dr Marta Bożyk
 5. dr hab. Anna Pyrkosz
 6. dr Aleksandra Hola
 7. dr hab. Barbara Widłak
 8. dr Mariusz Front
 9. mgr inż. Marcin Langkamer
 10. mgr Monika Tylek-Olko

w liczbie 9 członków, co stanowi 26,47 % składu Senatu ASP

 1. w grupie studentów i doktorantów w osobach:
 2. mgr Paulina Krupa
 3. Oliwia Gabryś
 4. Laura Gutowska
 5. Julia Kracla
 6. Karol Patoła
 7. Dominika Wąsik
 8. Dominik Setlak

w liczbie 7 członków, co stanowi 20,58 % składu Senatu ASP.

 1. Jednocześnie UKW stwierdza ważność powyższego wyboru.
 • § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
13.07.2020 11:27Małgorzata WierzbapublikacjaWersja aktualna
13.07.2020 11:16Małgorzata Wierzbapublikacja Pokaż