deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Decyzja nr 16/2023 Rektora z dnia 13 października 2023 r. w sprawie ustanowienia dni wolnych od zajęć dydaktycznych 31 października i 2 listopada 2023 r.