deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Ujednolicony tekst Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uwzględniający zmiany do dnia 21 listopada 2023 r.:

Ujednolicony tekst Regulaminu organizacyjnego ASP w Krakowie

 

Wcześniejsze zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wprowadzonego Zarządzeniem nr 70 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 1 października 2019 dokonywane Zarządzeniami Rektora widoczne są pod linkiem:

https://bip.asp.krakow.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/zarzadzenie-70-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-organizacyjnego-akademii-sztuk-peknych-im-jana-matejki-w-krakowie