deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami powołani zostali:

  • Rzecznik dyscyplinarny ds. Studentów - dr hab. Marek Liskiewicz
  • Uczelniany Mąż Zaufania - mgr Elżbieta Mroziak

 W strukturze uczelni funkcjonują:

  • Komisja antymobbingowa
  • Komisja dyscyplinarna ds. studentów
  • Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów

Obowiązujące dokumenty:

Kodeks Etyki został przyjęty Zarządzeniem Rektora nr 8/2022 z dnia 9 lutego 2022 roku:

Kodeks Etyki Wspólnoty Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Procedura przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i naruszeniom Kodeksu Etyki została przyjęta Zarządzeniem Rektora nr 9/2022 z dnia 9 lutego 2022 roku:

Procedura przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i naruszeniom zasad Kodeksu Etyki wspólnoty Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
22.05.2024 14:17Karolina GamratpublikacjaWersja aktualna