deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zapewnia ochronę praw i bezpieczeństwo wszystkim, którzy tworzą społeczność akademicką: studentom i studentkom, doktorantom i doktorantkom, pracownikom i pracownicom naukowym, dydaktycznym i administracyjnym.

Tworzymy bezpieczne miejsce nauki i pracy wolne od dyskryminacji, w którym każda osoba może czuć się szanowana i może rozwijać w pełni swój potencjał. Różnorodność uważamy za jedną z najważniejszych wartości. Chcemy, by każdy czuł się jak u siebie i budujemy przynależność do wspólnoty akademickiej.

W Akademii Sztuk Pięknych funkcjonują organy dbające o ochronę etyki akademickiej oraz środowiska gwarantującego bezpieczeństwo i niedyskryminację.

Dr Anna Zaroda – Dąbrowska
Rzeczniczka ASP ds. Etyki

Anna Zaroda Dabrowska

Zewnętrzna i niezależna ekspertka specjalizująca się w tematyce różnorodności i włączenia (Diversity and Inclusion) oraz tworzenia kultury przynależności. Fundatorka i CEO Fundacji Diversity Hub, trenerka i konsultantka w tematach związanych z zarządzaniem różnorodnością. Od czerwca 2021 pełni funkcję Rzeczniczki ds. Etyki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 Do zadań Rzeczniczki należą:

 • Wspieranie wspólnoty akademickiej w tworzeniu kultury różnorodności i włączenia, w tym w szczególności wsparcie wdrożenia procedur dotyczących etyki oraz przeciwdziałania mobbingowi i nieuzasadnionemu nierównemu traktowaniu;
 • Podejmowanie działań na rzecz etyki akademickiej, wyrównywania szans wszystkich członków i członkiń wspólnoty akademickiej;
 • Podejmowanie działań na rzecz eliminacji wszelkich form dyskryminacji oraz zachowań niepożądanych;
 • Rzecznictwo w sprawach dotyczących etyki, mobbingu i nieuzasadnionego nierównego traktowania;
 • Przyjmowanie skarg i przypadków naruszeń i kierowanie ich na właściwą ścieżkę;
 • Działania edukacyjne i prowadzenie spotkań informacyjnych i upowszechniających dotyczących promocji zachowania i wartości etycznych, równościowych i niedyskryminacji.

 Skontaktuj się z Rzeczniczką, jeśli:

 • doświadczasz lub jesteś świadkiem naruszenia zasad etyki i równego traktowania (zarówno w przypadku studentów i studentek, doktorantów i doktorantek, pracowników i pracownic naukowych, dydaktycznych i administracyjnych ASP),
 • masz wątpliwości, czy zachowania, których doświadczasz, lub które widzisz, stanowią naruszenie zasad etyki i równego traktowania,
 • masz pytania dotyczące obowiązujących procedur przeciwdziałania mobbingowi i nieuzasadnionemu nierównemu traktowaniu oraz ścieżek postępowania w przypadku naruszeń zasad etyki,
 • masz pomysły, jak wspólnie możemy dbać o kulturę różnorodności i włączenia oraz doskonalić uczelnię w zakresie ochrony bezpieczeństwa i równych szans dla wszystkich członków i członkiń wspólnoty akademickiej. 

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur:
Poniedziałek godz. 9.30 – 10.30.

Do 31 lipca 2021 dyżury odbywać się będą w formule online (w sprawie dyżuru prosimy kontaktować się meilowo).

Od 1 września 2021 dyżury odbywać się będą na terenie uczelni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku 2020/2021 powołani zostali:

 • Rzecznik dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich - dr hab. Monika Wanyura-Kurosad, prof. ASP
 • Rzecznik dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich - dr hab. Michał Zawada, prof. ASP
 • Rzecznik dyscyplinarny ds. Studentów - dr hab. Marek Liskiewicz
 • Rzeczniczka dyscyplinarna ds. Doktorantów - dr hab. Iwona Demko
 • Uczelniany Mąż Zaufania - mgr Elżbieta Mroziak

 W strukturze uczelni funkcjonują:

 • Komisja antymobbingowa
 • Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich
 • Komisja dyscyplinarna ds. studentów;
 • Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów;
 • Komisja dyscyplinarna ds. doktorantów;
 • Odwoławcza komisja ds. doktorantów.

Obowiązujące dokumenty:

Kodeks Etyki Akademickiej
Procedura przeciwdziałania mobbingowi w ASP

Komisje dyscyplinarne funkcjonujące w ASP:

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
12.03.2024 11:23Karolina GamrataktualizacjaWersja aktualna
20.08.2021 23:23Paulina Zawadzka Pokaż
20.08.2021 23:22Paulina Zawadzka Pokaż
20.08.2021 23:20Paulina Zawadzka Pokaż
20.08.2021 23:16Paulina Zawadzka Pokaż