deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 19.05.2021
Podpisał: prof. Andrzej Bednarczyk - Rektor
Status: obowiązujące

Statut Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 13 czerwca 2019 roku tekst jednolity z dnia 19 maja 2021 roku

Statut Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 13 czerwca 2019 roku tekst jednolity z dnia 19 maja 2021 roku

Statut Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie określa główne zadania, strukturę i procedury, którymi Akademia kieruje się w swej działalności artystycznej i dydaktycznej. Zasady opisane w statucie mają swoje źródło zarówno w obowiązujących ustawowych przepisach prawnych, jak i w liczącej dwa stulecia tradycji, która ukształtowała oblicze i tożsamość krakowskiej uczelni kształcącej w dziedzinie sztuk plastycznych, uczelni najstarszej w Polce i jednej z najstarszych w Europie.

Powołana została do życia w 1818 roku jako jeden z instytutów Oddziału Literatury Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą „Akademia Sztuk pięknych”, by poprzez kształcenie twórców sztuki mogła służyć polskiemu społeczeństwu. Po piętnastu latach została odłączona od Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jako Szkoła Rysunku i Malarstwa nadal pełniła swą misję. w 1873 roku stała się, jako Szkoła Sztuk Pięknych, instytucją samodzielną, która pod kierownictwem Jana Matejki, kształciła malarzy i rzeźbiarzy wnosząc coraz większy wkład do rozwoju kultury polskiej. w 1900 roku uzyskała status uczelni wyższej jako „Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie”. w 1979 roku uchwałą Senatu Akademii oraz decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki, patronem uczelni został Jan Matejko. w 2003 roku Akademia uzyskała uprawnienia do nadawania stopni naukowych.
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie kieruje się zasadą wolności sztuki, autonomii uczelni, nieskrępowanego rozwoju nauki oraz swobody doboru metod, programów i treści nauczania. Kształcąc przyszłych artystów, twórców sztuk pięknych, sztuk projektowych oraz konserwatorów i restauratorów dzieł sztuki, stawia sobie za cel rozwój uniwersalnych wartości artystycznych, humanistycznych oraz dobro polskiej sztuki, będącej częścią dziedzictwa światowej kultury.

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
16.12.2022 15:36Karolina Gamratpoprawa oczywistej omyłki w treści Wersja aktualna
11.06.2021 11:21Karolina Gamratformatowanie tekstuPokaż
10.06.2021 8:58Karolina GamratPokaż
10.06.2021 8:57Karolina GamratpublikacjaPokaż
1.04.2021 10:59Ewelina BurypublikacjaPokaż
31.03.2021 15:16Paulina Zawadzka Pokaż
31.03.2021 15:13Paulina Zawadzka Pokaż
16.03.2021 12:48Ewelina BurypublikacjaPokaż
15.01.2021 10:15Ewelina BurykorektaPokaż
15.01.2021 9:30Ewelina BurypublikacjaPokaż
15.01.2021 9:20Ewelina BurykorektaPokaż
15.01.2021 9:09Ewelina BuryPokaż
15.01.2021 9:06Ewelina BuryPokaż
14.01.2021 14:53Ewelina BurypublikacjaPokaż
3.11.2020 11:42Ewelina BurypublikacjaPokaż
3.06.2020 13:48Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
3.06.2020 13:43Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
10.10.2019 12:07Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
11.07.2019 9:10Magdalena LitewkapublikacjaPokaż