deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w związku z zatwierdzeniem planu rzeczowo finansowego (Uchwała Rady Uczelni nr 8/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na rok 2020) Zamawiający zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych wg stan na 30.07.2020 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.