deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Rada do spraw Stopni jest kolegialnym organem uczelni właściwym w szczególności do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.
W skład Rady ds. Stopni wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy uczelni posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Pracami rady kieruje jej Prezydium składające się z członków rady reprezentujących kierunki kształcenia prowadzone w uczelni,  w liczbie równej kierunkom studiów.

Członkowie Prezydium Rady do spraw Stopni (kadencja 2020-24):

Przewodniczący Prezydium Rady do Spraw Stopni:
prof. dr hab. Krzysztof Tomalski 

Zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady do Spraw Stopni:
dr hab. Monika Wanyura-Kurosad, prof. ASP

  • prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia (malarstwo)
  • dr hab. Ryszard Melliwa, prof. ASP (scenografia)
  • dr hab. Janusz Matuszewski, prof. ASP (edukacja artystyczna)
  • dr hab. Karol Badyna, prof. ASP (rzeźba)
  • dr hab. Marek Braun, prof. ASP (architektura)
  • dr hab. Anna  Myczkowska-Szczerska (wzornictwo)
  • dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP (konserwacja i restauracja dzieł sztuki)
  • dr hab. Artur Grabowski (intermedia)
  • dr hab. Mateusz Otręba, prof. ASP (grafika)
Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
22.01.2024 12:51Karolina GamrataktualizacjaWersja aktualna
10.01.2024 15:50Karolina GamrataktualizacjaPokaż