deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Przepisy powszechnie obowiązujące

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818)

 

Przepisy obowiązujące w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od 1 marca 2021 r.

Uchwała Senatu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu

 

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
Regulamin określa zasady przeprowadzania przewodów doktorskich wszczętych przez rady wydziałów do do dnia 30. kwietnia 2019 r.
 
 

 
 
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 
Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób przygotowujących rozprawę w ramach Szkoły Doktorskiej, jak również w trybie eksternistycznym (w tym osób zatrudnionych w uczelni). Dotyczy postępowań wszczętych od 1 października 2019 r.
 
 
 
 

 

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dotyczy postępowań wszczętych od 1 października 2019 r.

Uchwała Senatu

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Zarządzenia Rektora

 

Zarządzenie nr 77/2022 Rektora z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Zarządzenie nr 53/2022 Rektora z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zasad finansowania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora realizowanych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie lub przy jej udziale

 

Zarządzenie nr 18/2022 Rektora z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów o odpłatne przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego

 

Zarządzenie nr 79/2018 Rektora z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za wydanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów

 

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
5.01.2023 11:05Joanna HedrickEdycjaWersja aktualna
5.01.2023 11:03Joanna HedrickAktualizacja zarządzenia ws. wzorów dyplomówPokaż
8.04.2022 16:07Joanna HedrickEdycjaPokaż
28.01.2022 12:04Joanna HedrickEdycjaPokaż
28.01.2022 12:02Joanna HedrickEdycjaPokaż
30.04.2021 18:19Paulina Zawadzka Pokaż
30.04.2021 18:02Paulina Zawadzka Pokaż
30.04.2021 17:56Paulina ZawadzkaaktualizacjaPokaż
30.04.2021 17:51Paulina ZawadzkaaktualizacjaPokaż
30.04.2021 17:51Paulina ZawadzkapublikacjaPokaż