deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Przepisy powszechnie obowiązujące

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818)

Przepisy obowiązujące w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od 1 marca 2021r.

Uchwała Senatu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu:

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019r.

Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób przygotowujących rozprawę w ramach Szkoły Doktorskiej, jak również w trybie eksternistycznym (w tym osób zatrudnionych w uczelni). Dotyczy postępowań wszczętych od 1 października 2019 r.

Uchwała 9 - Regulamin postępowań doktorskich.pdf

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Uchwała Senatu

Uchwała nr 10/202 Senatu z dnia 17 lutego 2021.roku w sprawie regulaminu przeprowadzania postepowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dotyczy postępowań wszczętych od 1 października 2019 r.

Uchwała 10- Regulamin postępowań habilitacyjnych.pdf

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie 83/2020 w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Zarządzenie 120/2020 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 83/2020 z 27 lipca 2020 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

 

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
30.04.2021 18:19Paulina Zawadzka Wersja aktualna
30.04.2021 18:02Paulina Zawadzka Pokaż
30.04.2021 17:56Paulina ZawadzkaaktualizacjaPokaż
30.04.2021 17:51Paulina ZawadzkaaktualizacjaPokaż
30.04.2021 17:51Paulina ZawadzkapublikacjaPokaż