deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
Regulamin określa zasady przeprowadzania przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30. kwietnia 2019 r.
 
 


 
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 
Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób przygotowujących rozprawę w ramach Szkoły Doktorskiej, jak również w trybie eksternistycznym (w tym osób zatrudnionych w uczelni). Dotyczy postępowań wszczętych od 1 października 2019 r.
 
 
 
 
 
 

 

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 47/2023 Rektora z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzorów zaświadczenia o uzyskaniu stopnia doktora sztuki oraz zaświadczenia o uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego sztuki w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Zarządzenie nr 17/2023 Rektora z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie zasad finansowania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora realizowanych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie lub przy jej udziale

Zarządzenie nr 9/2023 Rektora z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie wynagrodzeń w postępowaniu doktorskim oraz w postępowaniu habilitacyjnym - BIP ASP Kraków

Zarządzenie nr 8/2023 Rektora z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o odpłatne przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Zarządzenie nr 77/2022 Rektora z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Zarządzenie nr 53/2022 Rektora z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zasad finansowania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora realizowanych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie lub przy jej udziale

Zarządzenie nr 79/2018 Rektora z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za wydanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów

 

Zarządzenie nr 79/2018 Rektora z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za wydanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów

 

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
17.11.2023 13:56Karolina GamrataktualizacjaWersja aktualna
11.08.2023 9:37Joanna HedrickEdycjaPokaż
11.08.2023 9:35Joanna HedrickEdycjaPokaż
11.08.2023 9:33Joanna HedrickEdycjaPokaż
31.05.2023 10:17Joanna HedrickEdycja stronyPokaż
22.02.2023 12:13Joanna HedrickPokaż
22.02.2023 12:13Joanna HedrickEdycjaPokaż
17.02.2023 10:54Joanna HedrickEdycjaPokaż
31.01.2023 14:49Joanna HedrickEdycjaPokaż
31.01.2023 14:44Joanna HedrickEdycjaPokaż
31.01.2023 12:11Joanna HedrickEdycjaPokaż
5.01.2023 11:05Joanna HedrickEdycjaPokaż
5.01.2023 11:03Joanna HedrickAktualizacja zarządzenia ws. wzorów dyplomówPokaż
8.04.2022 16:07Joanna HedrickEdycjaPokaż
28.01.2022 12:04Joanna HedrickEdycjaPokaż
28.01.2022 12:02Joanna HedrickEdycjaPokaż
30.04.2021 18:19Paulina Zawadzka Pokaż
30.04.2021 18:02Paulina Zawadzka Pokaż
30.04.2021 17:56Paulina ZawadzkaaktualizacjaPokaż
30.04.2021 17:51Paulina ZawadzkaaktualizacjaPokaż
30.04.2021 17:51Paulina ZawadzkapublikacjaPokaż