deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 15.12.2022
Podpisał: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 77/2022 Rektora z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Załącznik nr 1 - Wzór dyplomu doktorskiego

Załącznik nr 2 - Wzór dyplomu doktorskiego - odpis

Załącznik nr 3 - Wzór dyplomu doktorskiego - odpis przeznaczony do akt

Załącznik nr 4 - Wzór dyplomu habilitacyjnego

Załącznik nr 5 - Wzór dyplomu habilitacyjnego - odpis

Załącznik nr 6 - Wzór dyplomu habilitacyjnego - odpis przeznaczony do akt

Załącznik nr 7 - Wzór dyplomu doktorskiego z wyróżnieniem

Załącznik nr 8 - Wzór dyplomu doktorskiego z wyróżnieniem - odpis

Załącznik nr 9 - Wzór dyplomu doktorskiego z wyróżnieniem - odpis przeznaczony do akt

Załącznik nr 10 - Wzór dyplomu doktorskiego - odpis w języku angielskim

Załącznik nr 11 - Wzór dyplomu doktorskiego z wyróżnieniem - odpis w języku angielskim

Załącznik nr 12 - Wzór dyplomu habilitacyjnego - odpis w języku angielskim

Załącznik nr 13 - Wzór duplikatu dyplomu doktorskiego

Załącznik nr 14 - Wzór duplikatu dyplomu habilitacyjnego

Załącznik nr 15 - Opis dyplomu doktorskiego

Załącznik nr 16 - Opis dyplomu habilitacyjnego

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
11.01.2024 15:35Karolina GamratWersja aktualna
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
28.02.2023 16:07Karolina GamratPokaż
4.01.2023 13:42Karolina GamratPokaż