deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Władze Uczelni

REKTOR
prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk

PROREKTOR DS. UPOWSZECHNIANIA DOROBKU
dr hab. Joanna Kubicz, prof. ASP

PROREKTOR DS. BADAŃ i EWALUACJI
dr hab. Agata Kwiatkowska-Lubańska, prof. ASP

PROREKTOR DS. STUDENCKICH i KSZTAŁCENIA
dr hab. Robert Sowa, prof. ASP

PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY
dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. ASP

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
prof. dr hab. Łukasz Konieczko

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. REALIZACJI STRATEGICZNYCH DZIAŁAŃ UCZELNI
Andrzej Tombiński

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
prof. Józef Murzyn

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
Zdzisław Zapał

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Karolina Jachimczyk

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH
Monika  Wojtaszek-Dziadusz

WYDZIAŁ MALARSTWA
Dziekan
dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP
Prodziekan
dr inż. arch. Wojciech Kopeć

WYDZIAŁ RZEŹBY
Dziekan
prof. dr hab. Jan Tutaj
Prodziekan
dr Dobiesław Gała

WYDZIAŁ GRAFIKI
Dziekan
dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP
Prodziekan ds. kształcenia
dr Aleksandra Toborowicz
Prodziekan ds. nauki
dr Natalia Wiernik

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ
Dziekan
dr hab. Marek Błażucki, prof. ASP
Prodziekan
dr hab. Łukasz Sarnat, prof. ASP

WYDZIAŁ KONSERWACJI i RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI
Dziekan
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
Prodziekan
dr Katarzyna Stępień

WYDZIAŁ FORM PRZEMYSŁOWYCH
Dziekan
dr hab. Barbara Widłak, prof. ASP
Prodziekan ds. rozwoju i współpracy
dr hab. Anna Szwaja
Prodziekan ds. dydaktyki
dr Grzegorz Matusik

DYREKTOR SZKOŁY DOKTORSKIEJ
dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP

WYDZIAŁ INTERMEDIÓW
Dziekan
dr Mariusz Front
Prodziekan
dr Marcin Pazera

KANCLERZ
mgr Monika Wiejaczka

KWESTOR
mgr Jacek Kowalski

ZASTĘPCA KWESTORA
mgr Hanna Dunajska

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
18.11.2021 14:25Karolina GamrataktualizacjaWersja aktualna
12.10.2021 13:25Karolina Gamrataktualizacja treściPokaż
12.10.2021 13:18Karolina Gamrataktualizacja treściPokaż
12.10.2021 13:12Karolina GamratPokaż
12.10.2021 13:12Karolina Gamrataktualizacja treściPokaż
15.07.2021 14:01Karolina Gamrataktualizacja treściPokaż
13.07.2021 12:28Karolina Gamrataktualizacja treściPokaż
13.07.2021 9:10Karolina Gamratzmiana treści artykułuPokaż
2.11.2020 9:30Anna Knych-SałachpublikacjaPokaż
23.09.2020 9:39Anna Knych-SałachpublikacjaPokaż
11.07.2019 9:14Magdalena LitewkapublikacjaPokaż