deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowania habilitacyjne

 Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego kandydat składa za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej według poniższych zaleceń.
 

Postępowania profesorskie

Zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) podmiotem odpowiedzialnym za postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora w całości jest Rada Doskonałości Naukowej. Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora jest wszczynane wyłącznie na wniosek kandydata. Wniosek ten składa się bezpośrednio do Rady Doskonałości Naukowej.

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
30.04.2021 18:48Paulina Zawadzka Wersja aktualna