deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 16.07.2019
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała nr 3/2019 Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 lipca 2019 roku [PDF]

Na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2019 roku, w obecności sześciu swoich członków, Rada Uczelni jednomyślnie postanowiła skierować do JM Rektora ASP następujące prośby:
1. o umieszczenie ogólnych informacji o Radzie Uczelni i jej działalności, w tym jej uchwał, na stronie internetowej ASP w Krakowie (www.asp.krakow.pl) – w nowej zakładce (Rada Uczelni) w ramach zakładki Władze;
2. o powierzenie jednemu z pracowników administracji ASP obowiązku bieżącej obsługi administracyjnej Rady, w tym bieżącej aktualizacji informacji na stronie internetowej;
3. o przydzielenie Radzie Uczelni niewielkiego pomieszczenia lub części pomieszczenia, w którym przechowywane byłyby dokumenty Rady i odbywałyby się jej zebrania w razie niedostępności sali posiedzeń Senatu ASP.

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.06.2020 17:28Krzysztof KrólWersja aktualna
3.06.2020 17:26Krzysztof KrólPokaż
2.03.2020 12:42Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
2.03.2020 12:08Paulina BadowskapublikacjaPokaż