deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 21.09.2020
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dodatkowego zajęcia zarobkowego [PDF]

Na podstawie art. 125 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) uchwala się, co następuje:

  • §1.
  1. Rada Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wyraża zgodę na wykonywanie przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dra hab. Andrzeja Bednarczyka  dodatkowych zajęć zarobkowych, wymienionych we wniosku Rektora z dnia 21 września 2020 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  1. Zgoda wydana została na okres kadencji Rektora, tj. do dnia 31 sierpnia 2024 r.
  • §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
28.09.2020 7:46Anna Knych-SałachpublikacjaWersja aktualna
28.09.2020 7:45Anna Knych-SałachpublikacjaPokaż