deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 29.12.2021
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr 13/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie sprawozdania z działalności Rady Uczelni

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za rok 2021