deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 8.04.2022
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr 2/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Uczelni nr 12/2021 dotyczącej zgody na ustanowienie służebności obciążającej nieruchomość

Uchwała zmieniona:

https://bip.asp.krakow.pl/dokumenty/uchwaly-rady-uczelni/uchwala-rady-uczelni-nr-12-2021-z-dnia-29-grudnia-2021-roku-w-sprawie-zgody-na-ustanowienie-sluzebnosci-obciazajacej-nieruchomosc