deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 13.05.2021
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr 4/2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie kolejnych zmian w statucie ASP