deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 24.06.2021
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr 5/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania strategii Uczelni