deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 23.07.2021
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr 7/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020