deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 20.03.2024
Podpisał: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
Status: obowiązujące

Uchwała nr 10/2024 Senatu z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii i zatwierdzenia uzasadnienia do wniosku Rektora o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów dla Pani dr Marty Dubanowicz za wyróżniającą się rozprawę doktorską

Załącznik nr 1 - uzasadnienie do wniosku Rektora o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów dla Pani dr Marty Dubanowicz za wyróżniającą się rozprawę doktorską