deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Uchwała nr 22/2021 Senatu w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/2021 Senatu z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na 6-semestralne kształcenie w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w roku akademickim 2021/2022

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.08.2021 13:23Karolina GamratWersja aktualna
3.08.2021 13:18Karolina GamratPokaż
3.08.2021 13:18Karolina GamratPokaż
3.08.2021 13:17Karolina GamratPokaż
3.08.2021 13:17Karolina GamratPokaż
3.08.2021 13:17Karolina GamratPokaż
21.04.2021 18:09Ewelina BurypublikacjaPokaż