deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 31.01.2023
Podpisał: dr hab. Robert Sowa - Prorektor
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 11/2023 Rektora z dnia 31.01.2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów: Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pobytu zwierząt w Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowym oraz cennika za noclegi w Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowym - obiektów zlokalizowanych w Zakopanem przy ul. Harenda 16

Załącznik nr 1 - Tabela odpłatności za noclegi w Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowym Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
23.03.2023 12:20Karolina GamratWersja aktualna
23.03.2023 12:20Karolina GamratPokaż
23.03.2023 12:20Karolina GamratPokaż
23.03.2023 12:20Karolina GamratPokaż
23.03.2023 12:20Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:32Karolina GamratPokaż
28.02.2023 16:07Karolina GamratPokaż