deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 8.02.2021
Podpisał: JM Rektor prof. Andrzej Bednarczyk
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 11 Rektora z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego terminarza rekrutacji na i rok stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz prowadzonych wspólnie z Accademia di Brera w roku akademickim 2020/2021 [PDF]

Na podstawie § 6 ust. 4 i 5 uchwały nr 46/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na i rok studiów drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz prowadzonych wspólnie z Accademia di Belle Arti di Brera (DAT) w roku akademickim 2020/2021 (zwanej dalej uchwałą) zarządzam, co następuje:

  • § 1
  1. Kandydatów na i rok studiów drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz prowadzonych wspólnie z Accademia di Belle Artti di Brera w roku akademickim 2020/2021 obowiązują następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:
  • rejestracja w systemie rekrutacji online: od 10 do 22 lutego 2021 r.
  • egzamin wstępny (przegląd i ocena prac): w dniu 23 lutego 2021 r.
  • ogłoszenie wyników egzaminu: 24 lutego 2021 r.
  • złożenie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 uchwały: do 10 marca 2021 r.
  1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 osoba przyjęta na studia składa osobiście we właściwym dla kierunku dziekanacie wydziału (po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do ASP).
  1. Komisja Rekrutacyjna za pośrednictwem systemu rekrutacji online może wskazać inne niż określone w ust. 2 miejsce składania dokumentów oraz godziny ich przyjmowania.
  • § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
25.03.2021 12:48Ewelina Burykorekta daty w  tytuleWersja aktualna
8.02.2021 12:08Ewelina BuryPokaż