deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 11.02.2021
Podpisał: JM Rektor prof. Andrzej Bednarczyk
Status: archiwalne

Zarządzenie Nr 14 z dnia 11 lutego 2021r. zmieniające Zarządzenie nr 108 Rektora z dnia 29 października 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.[PDF]

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) zarządzam, co następuje

  • § 1

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia wprowadza się zmianę treści § 2 ust. 1 zarządzenia nr 108 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (dalej: pracownicy NNA) wykonują pracę stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, chyba że warunki pracy uniemożliwiają świadczenie pracy w ten sposób. w sytuacji, gdy warunki pracy ograniczają możliwość pracy stacjonarnej należy ustalać sposób świadczenia pracy naprzemiennie, po to by zminimalizować ilość osób przebywających w danym pomieszczeniu.”

  • § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021r.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
16.04.2021 13:40Ewelina Buryzmiana statusuWersja aktualna
25.03.2021 12:50Ewelina Burykorekta daty w  tytulePokaż