deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 15.02.2021
Podpisał: JM Rektor prof. Andrzej Bednarczyk
Status: archiwalne

Zarządzenie nr 16 Rektora z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za Studium Pedagogiczne dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2020/21

Zarządzenie uchylające:

Zarządzenie nr 3/2024 Rektora z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie likwidacji Studium Pedagogicznego

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
17.01.2024 12:56Karolina Gamratdodanie zarządzenia uchylającegoWersja aktualna
25.03.2021 12:52Ewelina Burykorekta daty w  tytulePokaż
16.02.2021 11:35Ewelina BuryPokaż