deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 3.03.2021
Podpisał: JM Rektor prof. Andrzej Bednarczyk
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 25/2021 Rektora z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania i zasad funkcjonowania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
23.10.2023 9:41Karolina GamrataktualizacjaWersja aktualna