deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 30.09.2022
Podpisał: dr hab. Robert Sowa - Prorektor
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 54/2022 Rektora z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2022 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zasad tworzenia funduszy celowych i budżetów jednostek organizacyjnych oraz gospodarowania nimi, a także przygotowywania planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
18.12.2023 9:14Karolina GamratWersja aktualna
11.10.2022 15:52Karolina GamratPokaż
4.10.2022 10:13Karolina GamratPokaż
4.10.2022 10:12Karolina GamratPokaż