deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 20.10.2022
Podpisał: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 59/2022 Rektora z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia technicznych aspektów wydruku uczelnianych dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów

Załącznik nr 1 - Specyfikacja uczelnianego dyplomu ukończenia studiów

Załącznik nr 2 - Specyfikacja suplementu do dyplomu

Załącznik nr 3 - Wzór listy absolwentów, którzy pozytywnie złożyli egzamin dyplomowy

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
18.12.2023 9:14Karolina GamratWersja aktualna
18.12.2023 9:06Karolina GamratPokaż