deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 16.11.2022
Podpisał: dr hab. Robert Sowa - Prorektor
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 62/2022 Rektora z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie