deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 24.09.2021
Podpisał: prof. Andrzej Bednarczyk - Rektor
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 72/2021 Rektora z dnia 24 września 2021 r. w sprawie podziału dotacji ze środków na świadczenia dla studentów, ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
8.11.2021 8:25Karolina GamratWersja aktualna
6.10.2021 11:43Karolina GamratPokaż
6.10.2021 11:43Karolina GamratPokaż
6.10.2021 11:43Karolina GamratPokaż
6.10.2021 11:43Karolina GamratPokaż