deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 5.12.2022
Podpisał: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 72/2022 Rektora z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodą weryfikacji: środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, gruntów oraz praw zaliczanych do nieruchomości Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
11.01.2024 15:34Karolina GamratWersja aktualna
28.02.2023 16:07Karolina GamratPokaż