deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 12.11.2019
Termin składania: 5.12.2019
Status: archiwalne
Grupa zatrudnienia: administracja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Archiwum ASP - dokumentalista [PDF]

1. Nazwa stanowiska pracy:
Pracownik Archiwum ASP - dokumentalista
2. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:
a) wykształcenie wyższe i staż 3 lata lub studium informacji naukowo technicznej i staż 5 lat.
b) kurs archiwalny II stopnia
c) praktyczna znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
d) umiejętność posługiwania się biurowymi programami komputerowymi w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków.
3. Dodatkowe wymagania:
a) pożądane wykształcenie wyższe: historyk ze specjalnością archiwalną.
b) język angielski - poziom B1/B2
c) drugi język obcy - poziom B1/B2
d) mile widziane: studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu stanowiska,
e) pożądane kompetencje osobiste i społeczne: orientacja na klienta.
4. Zakres obowiązków:
a) Przyjmowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym sprawdzanie zgodności sporządzonych spisów zdawczo – odbiorczych z przekazywaną dokumentacją, poprawianie i uzupełnianie spisów zdawczo – odbiorczych, uzupełnianie opisów teczek.
b) Zabezpieczanie i przechowywanie przyjętej dokumentacji (układanie na regałach, odkurzanie, utrzymanie ładu i porządku).
c) Prowadzenie ewidencji dokumentacji, wprowadzanie spisów zdawczo-odbiorczych do bazy
d) Porządkowanie akt (usuwanie części metalowych, paginowanie).
e) Udostępnianie akt i przygotowywanie materiałów archiwalnych do wypożyczenia, na wystawy i do publikacji, przygotowywanie kwerend i udzielanie informacji.
f) Sporządzanie spisów dokumentacji przeznaczonej do ekspertyzy dla Archiwum Narodowego w Krakowie.
g) Dokonywanie okresowego przeglądu zasobu archiwum oraz inicjowanie brakowania.
5. Wymiar etatu: 1,00 (pełen), zatrudnienie w możliwie najbliższym terminie, umowa na czas określony - 1 rok)
6. Wymagane dokumenty :
a) list motywacyjny i Curriculum Vitae w zakresie niewykraczającym poza wymogi stanowiska,
b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
c) kopie dokumentów koniecznych do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności w zakresie wynikającym z ogłoszenia.
Dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 lub pocztą albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko w Archiwum ASP" do dnia 05.12.2019r. (decyduje data wpływu).
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia bez podania przyczyny.

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.02.2022 0:46Paulina ZawadzkaarchwizacjaWersja aktualna
4.02.2022 0:38Paulina ZawadzkaarchwizacjaPokaż
12.02.2020 10:35Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
20.11.2019 15:37Paulina BadowskapublikacjaPokaż