deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 22.09.2023

W konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Animacji na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zarekomendowana do zatrudnienia została kandydatura Pana dra Macieja Gniadego. w opinii Komisji rekomendowana kandydatura najpełniej odpowiadała wymaganiom stanowiska, którego dotyczył konkurs.