deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 27.09.2023

W konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Podstaw Projektowania na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zarekomendowana do zatrudnienia została kandydatura Pani Anny Mokrzyckiej-Wagner. w opinii Komisji rekomendowana kandydatura najpełniej odpowiadała wymaganiom stanowiska, którego dotyczył konkurs.