deklaracja dostępności
wyszukiwarka

W naborze na stanowisko w Bibliotece Głównej komisja rekrutacyjna rekomendowała do zatrudnienia Panią Justynę Nartowską, której kwalifikacje i kompetencje były w ocenie komisji najbardziej zbieżne z potrzebami stanowiska.