deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 18.05.2023

W naborze na stanowisko administracyjno-organizacyjne w Kancelarii Uczelni komisja rekrutacyjna rekomendowała do zatrudnienia Panią Patrycję Jewułę, której kwalifikacje i kompetencje były w ocenie komisji najbardziej zbieżne z potrzebami stanowiska.