deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 22.02.2024

W naborze na stanowisko ds. promocji komisja rekrutacyjna rekomendowała do zatrudnienia Panią Magdalenę Grynczel, której dotychczasowe doświadczenie było w ocenie komisji najbardziej zbieżne z potrzebami stanowiska.