deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 4.07.2022

W naborze na stanowisko w Biurze Szkoły Doktorskiej komisja rekrutacyjna rekomendowała do zatrudnienia Panią Natalię Stręk, której kwalifikacje i kompetencje były w ocenie komisji najbardziej zbieżne z potrzebami stanowiska.