deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 10.01.2024

W naborze na stanowisko w Biurze Współpracy Międzynarodowej komisja rekrutacyjna rekomendowała do zatrudnienia Panią Urszulę Domagałę, której dotychczasowe doświadczenie było w ocenie komisji najbardziej zbieżne z potrzebami stanowiska.